Puppet Architect

Price: 
34 000 CZK
Vendor: 
PUPPET LABS
Course length: 
2 dny

V tomto velmi pokročilém kurzu se účastníci naučí navrhnout jejich vlastní infrastrukturu a definovat svou vlastní cestu pro optimální implementaci Puppetu s ohledem na dané prostředí. Kurz provede účastníky pokročilými Puppet DSL technikami ovlivňujícími architekturu modulů, klasifikací, technikami vyhledávání dat a škálováním. Hands-on laby a best practises jsou samozřejmostí.

Klíčová témata kurzu:

  • Návrh a implementace vhodného workflow
  • Návrh komplexní architektury datových zdrojů (Hiera)
  • Sdílení dat mezi nody
  • MCollective
  • Strategie dynamického provisioningu pro škálování infrastruktury
  • Návrh vhodného škálování pro vaši vlastní infrastrukuru
  • Správa a efektivní optimalizace Puppetu ve vícečetných prostředích
  • Intereakce s Puppet Master serverem při využití REST APIs.
  • Škálování ActiveMQ messaging busu
  • Integrace Puppetu s externími nástroji pomocí Hiera backendu, reportovacích procesorů apod.

Komu je kurz určen:

V tomto kurzu předpokládáme účastníky, kteří rozumí potřebám své organizace a mají představu o tom, jak chtějí Puppet využívat pro správu své infrastruktury. Kurz je určen zejména architektům a vývojářům s pokročilými dovednostmi v oblasti systémové administrace, konfiguračních strategiích a optimalizačních technikách.

Předpoklady účastníka:

Kromě pokročilých dovedností v oblasti správy Linux/Unix systémů je nezbytná znalost Puppetu na úrovni předcházejících kurzů, tedy Puppet Fundamentals a Puppet Practitioner. Účastník by rovněž měl být připraven na to, že psaní Puppet kódu není jako psaní shell scriptu a vyžaduje jiný přístup a změnu myšlení.