Docker Introduction

Price: 
12 000 CZK
Vendor: 
DOCKER
Course length: 
1 den
Available dates: 
Datum kurzu: 
17. 4. 2018
Registration: 

Tento 1-denní kurz seznámí jeho účastníky se základními principy platformy Docker a provede je instalací, integrací a provozem v jejich pracovním prostředí. V úvodu se dozvíte, proč Docker vůbec existuje a proč by vás měl zajímat. Následně vás provedeme řadou praktických cvičení, které vám pomohou stát se ostříleným uživatelem této platformy. Na konci kurzu si budete schopni odpovědět na otázku, proč právě Docker a budete schopni zvládat základní úlohy nutné k práci s Docker platformou tak, abyste ji dokázali integrovat do vašeho pracovního prostředí.

Klíčová témata kurzu:

  • Instalace Docker Enginu
  • Vytvoření našeho prvního Docker kontejneru
  • Vytváření Docker images
  • Ukládání a získávání Docker images z Docker Hub
  • Sestavení kontejnerů z images
  • Použití Dockeru pro vytváření kontejnerů a testování
  • Nasazení aplikací s využitím Dockeru