Puppet Fundamentals

Price: 
45 000 CZK
Vendor: 
PUPPET LABS
Course length: 
3 dny
Available dates: 
Místo kurzu: 
Praha
Datum kurzu: 
26. 11. 2018
Registration: 
Místo kurzu: 
Praha
Datum kurzu: 
4. 2. 2019
Registration: 
Místo kurzu: 
Praha
Datum kurzu: 
13. 5. 2019
Registration: 

Tento kurz provede účastníky osvědčenými postupy, jakými lze nejlépe řídit infrastrukturu pomocí Puppet Enterprise software. Důraz je kladen na maximální využití jeho modulární architektury. Studenti se v reálném prostředí naučí mimo jiné Puppet instalovat, pracovat s třídami, aktualizovat a rozšiřovat existující moduly a seznámí se s best practices.

Klíčová témata kurzu:

  • Klíčové komponenty Puppet Enterprise software
  • Moduly a třídy
  • Klasifikace serverů
  • Jazykové konstrukty
  • Zdroje, definované typy zdrojů, závislosti mezi zdroji
  • Pokročilá práce s třídami
  • Puppet Forge
  • Řešení problémů & Best Practices

Komu je kurz určen:

Typickou cílovou skupinou tohoto kurzu jsou buď noví IT specialisté v organizaci, která již Puppet používá, anebo zkušení administrátoři, kteří chtějí nasadit Puppet do svého prostředí jako nové řešení.

Předpoklady účastníka:

Úspěšné absolvování kurzu předpokládá alespoň zkušenost na úrovni juniorské Unix/Linux administrátorské pozice.